Regulamin

Regulamin klubu

 

 • Osoby korzystające z usług muszą zostawiać swoje karnety klubowe w recepcji
 • Na terenie klubu mogą przebywać Członkowie klubu tj. osoby, które wniosły opłatę za uczestnictwo w zajęciach
 • Opłatę za korzystanie z usług klubu należy wnieść przed rozpoczęciem ćwiczeń
 • Opłatę za treningi personale pokrywamy z góry wg cennika
 • Karnety są imienne i nie można odstępować ich innej osobie
 • Pomieszczenia klubu dostępne są dla ćwiczących tylko w godzinach otwarcia
 • Na terenie klubu obowiązuje strój sportowy i zmienne obuwie sportowe
 • W siłowni i na zajęciach z aerobiku mogą przebywać tylko osoby z ważnymi karnetami i wejściówkami
 • Należy zachować czystość w pomieszczeniach klubu
 • Należy uszanować ogólnie przyjęte normy zachowania się
 • Ze względu na Państwa bezpieczeństwo należy stosować się do uwag instruktorów
 • Prosimy o nie blokowanie przyrządów w przerwach pomiędzy ćwiczeniami
 • Po skończonym ćwiczeniu odkładamy hantle, talerze, gryfy, ławki na swoje miejsce
 • Nie zwracamy pieniędzy za wykupione i niewykorzystane karnety i wejściówki, nie ma również możliwości "przesuwania" ważności karnetów
 • W stosunku do osób nie stosujących się do ww. punktów regulaminu istnieje możliwość anulowania karnetu bez możliwości ubiegania się o zwrot pieniędzy
 • Przy grupach poniżej 5 osób, grupy są łączone lub przenoszone na inne dni
 • Każdy Członek klubu jest zobowiązany posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na uprawianie ćwiczeń fizycznych. Fitness & Siłownia Central nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na terenie klubu wynikające ze złego stanu zdrowia
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem nie stosowania się do regulaminu
 • Osoby niepełnoletnie muszą okazać pisemne zezwolenie rodziców na udział w zajęciach
 • Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szafkach
 • Ze względów bezpieczeństwa i higieny do klubu nie wolno wnosić żadnych szklanych przedmiotów
 • Do klubu nie wolno wprowadzać żadnych zwierząt
 • Klub zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i wysokości opłat
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki mające miejsce na jego terenie, oraz jakkolwiek stratę ubrań, rzeczy wartościowych itd.
 • Wszelkie uwagi dotyczące działalności proszę zgłaszać do właściciela klubu
 • Za wypisanie dodatkowego karnetu-duplikatu klient ponosi opłatę 10 zł
 • Zakup karnetu lub jednorazowego wejścia jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu

INFOLINIA GSM +48 504 574 721

    * Wszystkie informacje odnośnie szczegółów dotyczących poszczególnych zajęć można uzyskać telefonicznie lub poprzez e-mail 
  ** W przypadku połączenia telefonicznego koszt połączenia zgodny z taryfą operatora